OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud jste odběratelem newsletteru či e-booku nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce a provozovatel webu

Na web vkládám tipy na hraní a další tipy já Irena Šulcová Ing. Irena Šulcová, se sídlem U Mratínky 510, 250 64 Měšice, IČO: 69481831, evidována v Živnostenském rejstříku pro Prahu-východ, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří by mi případně se zpracováním pomáhali.

Kontaktní údaje

Pokud byste se chtěli na mě obrátit ohledně průběhu zpracování a ochrany dat, můžete mě kontaktovat na tel. čísle +420 737283437 nebo na e-mail: info@hrajemesivenku.cz

Prohlašujeme

Prohlašuji,  že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
– Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
– Plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
– Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb

Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k poskytování služeb.

Vedení účetnictví

Jste-li  zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing a zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
Pokud nejste naším zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu.

Fotografie a video záznamy ze seminářů

Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu či na facebooku, instagramu, případně v článcích. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků a velmi často ani osoba nejde identifikovat, protože není vidět obličej, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte mi vědět na  kontaktních údajích.
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Zatím nejsou cookies využívány. Ale pokud by začali být budete upozorněni hláškou pro vyjádření vašeho souhlasu. 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům zatím mám přístup jen já.
Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim 3. strany.
Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.
Jsou to poskyktovatelé následujících platforem a služeb:

  • Webdesign, webhosting, Mailchimp.com
  • Provozovatel prodejních formulářů e-shopů www.simpleshop.cz
  • Výhradní dodavatel, který zajišťuje kompletaci a odesílání balíčků EX-TRADE spol. s r.o., Lýskova 1590/39, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha
  • Fakturační a účetní služby
  • Google Analytics

 

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe. A budou zde doplněni.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: info@hrajemesivenku.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a doložím vám ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Ráda s vámi budu stále v kontaktu, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Výmaz z odebírání newsletteru funguje automaticky okamžitě po odkliknutí. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů kliknutím na uvedený odkaz.

Mlčenlivost

Dovoluji si vás ujistit, že mí spolupracovníci, kteří by náhodou měli zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 24. 5. 2018.